سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکته بهداشتی: سرعت ضربان قلب در استراحت


 

 • نکته بهداشتی: سرعت ضربان قلب در استراحت

  عوامل متفاوتی مانند استرس، مصرف کافئین موجود در چای، قهوه و نوشابه‌های کولا، اضطراب، داروها و میزان آمادگی بدنی می‌تواند بر سرعت ضربان قلب تاثیر بگذارد.

  سرعت ضربان قلب در حال استراحت به معنای شمار ضربان‌های قلب شما در یک دقیقه در حالتی است که فعالیت جسمی ندارید.

  بهترین زمان اندازه‌گیری سرعت ضربان قلب در حال استراحت هنگام بامداد پیش از برخاستن از بستر است.

  برای اندازه‌گیری سرعت ضربان قلب در حال استراحت این گونه عمل کنید:

  - نبض شریانی خود را در بخش درونی مچ با کناره انگشت شست‌تان پیدا کنید.

  - از نوک دو انگشت اول (و نه انگشت شست) استفاده کنید و به آرامی روی شریان فشار آورید.

  - شمار ضربان‌های نبض را در مدت 60 ثانیه بشمارید تا سرعت ضربان قلب‌تان را به دست آورید.